Servicii - SSM

Servicii - SSM

Notiunea de "securitate si sanatate in munca" reprezinta noua denumirea a celei de "protectia muncii" si a inceput sa fie utilizata o data cu modificarea legislatiei in domeniu prin Legea nr. 319, a Normelor de aplicare HG 1425/2006 completate si modificate prin HG 955/2010  si alte acte normative prin care legislatia romana s-a aliniat aproape in totalitate la legislatia Europeana privind securitatea si sanatatea in munca.


Daca sarcina principala a unui angajator din economia de piata este sa obtina profit, nu trebuie sa uite ca are in grija si oamenii pe care ii conduce si care, daca se simt in siguranta, pot sa determine cresterea productivitatii, respectiv a profitului. Accidentele de munca, imbolnavirile profesionale, avariile si incidentele periculoase conduc la lipsa lucratorilor de la munca si genereaza pierderi societatii.


Pentru a va proteja afacerea, RAISA CONSULTING in calitate de societate abilitata ca si serviciu extern de prevenire si protectie, va ofera urmatoarele solutii:

Participarea la cercetarea evenimentelor munca cu incapacitate temporara de munca(ITM) prin:
  -  Infiintarea comisiei de cercetare a evenimentului (intocmirea unei  decizii scrise)
  -  determinarea împrejurărilor şi a cauzelor care au condus la producerea evenimentului;
  -  stabilirea reglementărilor legale încălcate;
  -  stabilirea răspunderilor şi a măsurilor care trebuie luate pentru prevenirea producerii altor
      evenimente similare;
  -   întocmirea unui dosar,care va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
                 - opisul actelor aflate în dosar;
                 - procesul-verbal de cercetare;
                 - nota de constatare la faţa locului, care va fi încheiată imediat după producerea
                            evenimentului         
         Asiguram sprijin la lucrarile de constructii prin preluarea sarcinilor de  coordonare in materie de securitate si sanatate prin:
 - participarea la toate etapele de elaborare a proiectului si de realizare a lucrarii;
 - participarea la toate intrunirile care privesc elaborarea proiectului si realizarea lucrarii;
 - solicitarea catre managerul de proiect si antreprenorului a elementelelor necesare
   indeplinirii sarcinilorde coordonare;
 - intocmirea si tinerea la zi a instrumentelor coordonarii:
                 -  Planul de securitate si sanatate
                 -  Planul de securitate si sanatate
                 -  Registrului de coordonare
                 -  Dosarul de interventii ulterioare
                 -  Declaratia prealabila

         Intocmim urmatoarele tipuri de documente:
         Realizarea evaluarii riscurilor de accidentare si/sau imbolnavire profesionala

         Scopul principal al evaluarii riscurilor profesionale este protejarea sanatatii si securitatii lucratorilor. Evaluarea riscurilor ajuta la eliminarea sau diminuarea posibilitatii de vatamare a lucratorilor si de afectare a mediului ca urmare a activitatilor legate de muncă. Aceasta ajuta, de asemenea, la mentinerea competitivitatii si productivitatii societatii. Conform prevederilor legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca, toti angajatorii trebuie sa evalueze riscurile in mod periodic.
         Evaluarea riscurilor de accidentare si/sau imbolnavire profesionala se face pentru fiecare loc de munca in parte, angajatilor care sunt expusi la acelasi risc avand activitati similare sau apropiate, fiind urmata de intocmirea unui plan de prevenire si protectie cu masurile necesare a fi luate pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor.
         Evaluarea de riscuri se poate face numai de o societate comerciala sau persoana fizica autorizata ca evaluator de riscuri de accidente de munca .
         Este obligatoriu ca acest evaluator sa fie abilitat in domeniul de activitate pentru care se solicita evaluarea, pentru ca altminteri evaluarea intocmita de acest evaluator este nula.

         Intocmirea unui dosar care va cuprinde in conformitate cu legislatia in vigoare mai multe documente, respectiv:

    ATRIBUTII SI RASPUNDERI in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului (Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 4.).
    Acest document se face sub forma unui act aditional la fisa postului, sau se reface complet fisa postului incluzind in continut si acest punct de sine statator.
    Dupa redactarea acestei completari la fisa postului, fiecare lucrator semneaza de luare la cunostinta in fisa proprie.
    BAZA DE CALCUL PENTRU NECESARUL DE ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE necesar pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1048/2006.
    BAZA DE CALCUL pentru stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr.971/2006.
    DOSARUL pentru cercetarea si raportarea evenimentelor de munca art. 108-177 (La agentii economici care au avut de la infiintare si pana la data controlului asemenea situatii).
    EVIDENTA MESERIILOR SI A PROFESIILOR prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor (Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 12). Acest document se intocmeste pentru fiecare punct de lucru din cadrul societatii si sta de regula la seful punctului de lucru sau la persoana desemnata cu SSM.
    EVIDENTA POSTURILOR DE LUCRU care necesita examene medicale suplimentare (Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006, art. 15 alin 13) / Formulare.
    EVIDENTA POSTURILOR DE LUCRU care necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic (Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 14 ).
    EVIDENTA ZONELOR CU RISC RIDICAT SI SPECIFIC prevazuta la art. 13 lit. k) din lege trebuie sa contina nominalizarea si localizarea acestor zone in cadrul intreprinderii si/sau unitatii si masurile stabilite in urma evaluarii riscurilor pentru aceste zone.
    EVIDENTA SISTEMELOR SI DISPOZITIVELOR de protectie, a aparaturii de masura si control.
    EVIDENTA ECHIPAMENTELOR DE MUNCA si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1146/2006.
    EVIDENTA INTRETINERII, MANIPULARII SI DEPOZITARII adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1048/2006; (Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 21).
    FISE DE RASPUNS la testele tip grila in care sunt consemnate raspunsurile date la testul tip grila de lucratori care au participat la instructajul introductiv general de SSM.
    FISE DE RASPUNS la testele tip grila in care sunt consemnate raspunsurile date la testul tip grila de lucratorii care au participat la testarea anuala de SSM.
    GRILE PENTRU VERIFICAREA RASPUNSURILOR date la testare anuala de personalul care a participat la testarea anuala de SSM.
    GRILE PENTRU VERIFICAREA RASPUNSURILOR date la testare de personalul care a participat la instructajul introductiv general de securitate si sanatate in munca.
    INFORMAREA ANGAJATORULUI, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
    INSTRUCTIUNI PROPRII pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru (Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 3.).Instructiunile proprii se intocmesc pentru fiecare activitate in parte dupa modelul fostelor norme specifice NSSM avind la baza L319/2006.
    NECESARUL DE DOCUMENTATII cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca (Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 6.).
    PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE
    (Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 2.) Acest document , este intocmit dupa evaluarea de riscuri si constituie documentul de baza dupa care se desfasoara activitatea de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
    PLANUL DE VERIFICARE a starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;(Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 16).
    PLANULUI DE ACTIUNE IN CAZ DE PERICOL GRAV SI IMINENT, conform prevederilor art. 101-107 (Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 9.). Acest document se intocmeste pentru fiecare punct de lucru din cadrul societatii si sta de regula la seful punctului de lucru sau la persoana desemnata cu SSM la acest punct de lucru.
    PROGRAM DE INSTRUIRE TESTARE la nivel de intreprindere / agent economic / institutie publica.
    PROTOCOLUL DE COLABORARE cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie; ( Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 27).
    PLANUL DE AVERTIZARE( Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 28). Acest document se intocmeste pentru fiecare punct de lucru din cadrul societatii si sta de regula la seful punctului de lucru sau la persoana desemnata cu SSM la acest punct de lucru.
    PLANUL DE DESFASURARE pentru instructajul introductiv general adecvata pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca (Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 7.).
    PLANUL DE DESFASURARE pentru instructajul la locul de munca adecvata pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
    PLANUL DE EVACUARE
    (Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 28)
    RAPOARTE SI/SAU LISTE prevazute de hotararile Guvernului emise in temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile;
    TABELUL cu personalul care a participat la instructajul introductiv general de securitate si sanatate in munca.
    TABELUL cu personalul care a participat la instructajul la locul de munca de securitate si sanatate in munca.
     TABELUL cu personalul care a participat la instructajul periodic de securitate si sanatate in munca.
    TABELUL cu rezultatele obtinute la testare de personalul care a participat la instructajul introductiv general de securitate si sanatate in munca.
    TEMATICA anuala adecvata pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca (Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319/2006 , art. 15 alin 8.). Acest document se intocmeste la inceputul anului pentru tot anul, pe puncte de lucru.
    TEMATICA pentru instructajul introductiv general de SSM.(Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 8.).Acest document se intocmeste la inceputul anului pentru tot anul , pe puncte de lucru .
    TEMATICA pentru instructajul la locul de munca de SSM.(Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 8.).Acest document se intocmeste la inceputul anului pentru tot anul , pe puncte de lucru, in functie de lucratoriii existenti la aceste puncte de lucru
    TEMATICA periodica adecvata pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.(Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006 , art. 15 alin 7.).
    TESTARE privind cunoasterea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului.(Norme metodologice pentru punerea in aplicare al L 319 / 2006, art. 15 alin 5.).
    TESTE TIP GRILA pentru verificarea anuala a cunostintelor dobindite de lucratorii care au participat in timpul anului care se incheie, la instructajul periodic de securitate si sanatate in munca. Acest document se intocmeste pentru fiecare punct de lucru din cadrul societatii si sta de regula la seful punctului de lucru sau la persoana desemnata cu SSM la acest punct de lucru.
    TESTE TIP GRILA pentru verificarea cunostintelor dobindite de lucratorii care au participat la instructajul introductiv general de securitate si sanatate in munca.

         Consultanta periodica care functie de specificul activitatii se poate realiza lunar sau trimestrial si care cuprinde:

• participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire si protectie;
• monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de protectie;
• tinerea evidentei meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor legale (electricieni, stivuitoristi, etc.);
• monitorizarea existentei si a starii echipamentelor individuale de protectie;
• urmarirea dotarii cu afise de semnalizare de securitate;
• participarea la evenimentele deosebite ce pot sa apara ( control sau accident);
• intocmirea de rapoarte si liste prevazute in Hotararile Guvernului;
• participarea la punerea in practica a masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu ocazia controalelor si al cercetarii evenimentelor.

Coordonator SSM Santiere cf. HG 300/2006

Atributiile Coordonatorul în materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii, in conformitate cu
HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile:

a) sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor tehnice si/
sau organizatorice în scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoara simultan ori
succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru;
b) sa coordoneze punerea în aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si, daca este
cazul, lucratorii independenti respecta principiile prevazute la art. 56 din HG 300/2006, într-un mod coerent
si responsabil, si aplica planul de securitate si sanatate prevazut la art. 54 lit. b) din HG 300/2006;
c) sa adapteze sau sa solicite sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate si sanatate prevazut
la art. 54 lit. b) din HG 300/2006 si ale dosarului de interventii ulterioare prevazut la art. 54 lit. c) din HG
300/2006, în functie de evolutia lucrarilor si de eventualele modificari intervenite;
d) sa organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier, si coordonarea
activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale
care pot afecta sanatatea lucratorilor, informarea reciproca si informarea lucratorilor si a reprezentantilor
acestora si, daca este cazul, informarea lucratorilor independenti;
e) sa deschida un registru de coordonare si sa-l completeze fiind obligat sa-l prezinte la cerere Beneficiarului,
managerului de proiect, inspectorilor de munca si inspectorilor sanitari.
f) sa pastreze registrul de coordonare timp de 5 ani de la receptia finala a lucrarilor
g) sa intocmeasca planul de securitate si sanatate, in colaborare cu managerul/proiectantul lucrarii
h) sa coordoneze activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de securitate a
muncii;
i) sa ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier;
j) sa stabileasca, în colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, masurile generale aplicabile
santierului;
k) sa tina seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea acestuia;
l) sa stabileasca, împreuna cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva,
instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;
m) sa efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca acestia sa
redacteze planul propriu de securitate si sanatate;
n) sa avizeze planurile de securitate si sanatate elaborate de antreprenori si modificarile acestora.
o) sa intocmeasca si sa completeze dosarul de interventii ulterioare si sa efectueze eventuale modificari cerute
de Beneficiar
p) sa transmita beneficiarului, pe baza de proces-verbal, dosarul de interventii ulterioare dupa receptia finala
a lucrarii
r) sa tina evidenta tuturor evenimentelor, incidentelor periculoase, accidentelor de munca si a accidentelor
usoare si sa propuna masurile de prevenire corespunatoare ;
s) sa informeze Beneficiarul in timp util, sa propuna si sa ia masuri pentru respectarea reglementarilor
legislative in domeniul sanatatii si securitatii in munca.

Serviciile noastre

KIT GDPR

V-am oferim un kit GDPR, pe care oricine îl poate implementa chiar în câteva ore

Consultanta resurse umane

RAISA STYLE SRL va ofera servicii externalizate de servicii resurse umane

Responsabil protectia datelor

RAISA STYLE va ofera servicii externalizate de DPO – RESPONSABIL PROTECTIA DATELOR

Servicii DPO - Protectia Datelor

RAISA STYLE SRL va ofera servicii externalizate de DPO – RESPONSABIL PROTECTIA DATELOR si va prezi

SERVICII RRU - RESURSE UMANE

RAISA STYLE SRL va ofera servicii externalizate de servicii resurse umane.

Servicii - SSM

Notiunea de securitate si sanatate in munca reprezinta noua denumirea a celei de protectia muncii

Servicii - Situatii de Urgenta

Documentatia pe linie de prevenire si stingere a incendiilor si Asistenta periodica lunara pe linie

Servicii – Certificari ISO

Echipa profesionista de lead auditori in colaboarre cu organism de certificare acreditat RENAR va of

Verificare electrica P.R.A.M.

Verificarea PRAM reprezinta masurarea rezistentei de dispersie a instalatiei de pamantare si paratra

Consultanta Atestare ANRE

RAISA CONSULTING ofera servicii de consultanta in vederea obtinerii atestatului ANRE pentru orice ti

Acte si diplome

Avem experienta de peste 10 ani in domeniul consultantei si securitate sanatate in munca si situatii

Cursuri

Cursul se adresează tuturor celor interesaţi în actualizarea cunoştinţelor privind legislaţia

Coordonare SSM

Atributiile Coordonatorul în materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii privin