Companie

Companie

Activitatea de protectia muncii asa cum se cunoaste in trecut , mai nou Securitatea si Sanatatea în Munca asa cum se defineste în UE este de mare importantã la nivelul cunoasterii de cãtre angajator. Ignorarea luãrii unor mãsuri pentru evitarea accidentelor de muncã conduce la consecinte grave atât la nivelul firmei cât si la nivelul întregii societãti.
       Protectia muncii în legile anterioare legii 319/2006 era un subiect tratat generalizat, fãrã a se tine cont de specificitatea fiecãrei activitãti îngreunând activitatea cât si împiedicând în mod excesiv miscãrile si spatiu de actiune.
       Acum, angajatorul, poate dispune mãsurile de protectia muncii necesare oricãrei activitãti, echipament individual de protectie si evaluarea gradului de risc la accidente si boli profesionale. Dar, tot angajatorul raspunde in fata legii, precum si in fata angajatilor moral si material. Din aceste motive firma noastra, ca serviciu extern de prevenire si protectie, vine sa aduca un ajutor de constientizare si intelegere a angajatorului, o pregatire si instruire a personalului angajat astfel incat nimeni sa nu sufere de pe urma unor nestiinte, scopul fiind ca protectia muncii sa aiba o abordare din reflex si constiinta.

       RAISA CONSULTING ofera in domeniul protectia muncii consultanta de specialitate pe probleme de sanatatea, securitatea si protectia muncii in conformitate cu normele metodologice de aplicare a prevederilor din Legea legata de sanatatea, securitatea si protectia muncii Nr. 319/2006.
     De asemenea, societatea noastra are personal calificat pentru implementarea cerintelor legale in domeniul situatiilor de urgenta (PSI).
     Principalele activitati de protectia muncii desfasurate sunt urmatoarele:

  • Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca
  • Elaborarea si actualizarea planului de prevenire a accidentelor si protectia muncii
  • Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si aplicarea reglementarilor de sanatatea, securitatea si protectia muncii, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii precum si ale locurilor de munca
  • Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul: sanatatea, securitatea si protectia muncii
  • Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii